ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với Chanh Beauty - Web Tra Cứu Thành Phần Mỹ Phẩm.

Bằng việc truy cập vào website của chúng tôi, bạn đã xác nhận rằng bạn đồng ý với mọi điều khoản dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa chữa, loại bỏ hay thêm mới bất cứ phần nào trong điều khoản vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức tại thời điểm đăng tải mà không cần thông báo trước. Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi và có quyết định cho riêng mình.

Khi truy cập website của chúng tôi đồng nghĩa với việc xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi hoặc phải truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp.

Nghiêm cấm sử dụng bất cứ phần nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh đối tác thứ 3 mà không có sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản. 

Khi cung cấp địa chỉ email nghĩa là bạn đồng ý nhận email quảng cáo từ website, nếu không muốn tiếp tục nhận những email từ chúng tôi bạn có thể từ chối bằng cách click vào đường link hủy đăng ký trong mọi email quảng cáo mà bạn nhận được.

Thông báo